Czym jest case study oraz jak je napisać poprawnie?

Można wyróżnić wiele metod, które mogą pomóc trafić do poszczególnych klientów. Jednym z rozwiązań jest case study, które w ostatnim czasie cieszy się coraz większą popularnością. Korzystając z tego sposobu, można przekonać klientów, aby skorzystali z danych usług. Warto zapoznać się z najważniejszymi informacjami na jego temat.

Case study – czym jest?

Case study czyli nic innego jak studium przypadku. Jest to prezentacja przedstawiająca wykonanie konkretnego projektu, który zakończył się sukcesem. Na jego przykładzie można pokazać, jakie rozwiązania się sprawdziły, na co warto zwrócić szczególną uwagę oraz jaki sposób podejścia do sprawy jest najbardziej adekwatny.

Tworząc case study przedstawia się przebieg prac, a także ich efekty oraz korzyści Bardzo ważne jest to, że wynik powinien być przedstawiony w postaci danych liczbowych, które można ze sobą porównać i zestawić.

Dlaczego napisanie case study to dobre rozwiązanie?

Przed omówieniem zasad pisania case study, warto wspomnieć w jakim celu w ogóle się je pisze. Przede wszystkim case study pozwala przekazać klientowi na czym polega dana praca i z czym się wiąże. Przedstawiając całą drogę dojście do sukcesu, można pokazać jaki jest wkład swojej pracy w realizacji projektu, a także zyski jakie się z nim wiążą.

Można więc powiedzieć, że case study to taki czynnik, który pozwala na uświadomienie klientów w tematach związanych z poszczególnymi projektami. Dzięki temu mogą oni odnieść przedstawiony przypadek do swoich działań, a także wyciągnąć pewne porady i inspirację dla siebie.

Case study nie jest jednak reklamą, nie propaguje danych rozwiązań, ale pokazuje jak przy ich pomocy zostało wykonane dane zadanie. Taka forma działania jest naprawdę skuteczna i wiarygodna.

W jaki sposób napisać wartościowe case study?

Z pewnością warto stworzyć studium przypadku, aby przekonać potencjalnych klientów do podjęcia współpracy i przekazać im wartościowe kwestie. Aby jednak spełniło ono te zadania, należy zapoznać się z najważniejszymi wskazówkami dotyczącymi pisania case study.

W pierwszej kolejności, należy pamiętać, że case study odnosi się do konkretnego projektu, który został zakończony. Dlatego trzeba spisać w kolejności chronologicznej jakie były etapy jego realizacji. Uwzględnić trzeba wszystko co najważniejsze: jakie działania się pojęło, jakie problemy się pojawiły oraz jakie narzędzia przydały się do ich rozwiązania.

Aby opracowanie było czytelne i jasne, można posiłkować się tradycyjnym podziałem na takie części jak wstęp, rozwinięcie oraz zakończenie. Struktura ta świetnie się sprawdza w wielu przypadkach.

Pisząc case study trzeba określić jego główny temat, aby cały przekaz był spójny i w pełni czytelny. Zwykle głównym tematem jest ten problem, z którym zgłosił się klient. Już we wstępie powinna się znaleźć informacja na ten temat. W zakończeniu trzeba jeszcze raz nawiązać do tego temu i go podsumować.

Jak wspomniano wcześniej wyniki case study powinny być podane w postaci danych liczbowych, aby można było je łatwo zinterpretować, ocenić i porównać. Aby jednak całą praca była wiarygodna nie powinien to być jednak zestaw samych danych statystycznych. Równowaga powinna zostać zachowana. Aby efekt był jak najlepszy świetnie sprawdzą się wszelkie wykresy, tabele, zdjęcia i infografiki.

Od czego zacząć case study

Zaczynając pisać case study trzeba przede wszystkim wziąć pod uwagę problem przed jakim się stoi. W tym celu dobrze jest stworzyć pełną charakterystykę klienta, w której zawarte będą informacje dotyczące tego jak wyglądają jego produkty czy usługi, które świadczy oraz jaką ma pozycję na rynku.

Dodatkowo uwzględnić trzeba jakie są oczekiwania klienta i jakie efekty chciałby on osiągnąć. Jeśli uda się pozbierać te dane, można pokazać, że zna się klienta i jest się świadomym jego potrzeb. Im więcej szczegółowych informacji tym lepiej. Dobrze jest także określić jak wyglądała sytuacja klienta przed podjęciem współpracy. Ta część pracy udowadnia, że autor case study ma zdolność analizowania aktualnej sytuacji i określenia potrzeb innych osób.

Jakie cechy musi spełniać dobre case study?

Aby case study spełniało wszelkie założenia i było warte uwagi, powinno posiadać kilka niezwykle ważnych cech. Przede wszystkim istotna jest dbałość o czytelną strukturę, która będzie zrozumiała i jasna. Jak wspomniano wcześniej należy pamiętać o kolejności chronologicznej, a także konkretnej strukturze.

Kolejną kwestią jest podpieranie wszelkich wniosków i informacji sprawdzonymi danymi oraz liczbami czy wykresami. Studium przypadku nie może także przedstawiać problemu za bardzo „po łebkach”. Cała praca powinna być wystarczająco obszerna, aby objąć wszystkie najważniejsze kwestie i zagadnienia.

Aby case study lepiej się czytało i przedstawiało, dobrze jest nie umieszczać ściany tekstu, tylko stosować podział na akapity, a także stosowane nagłówki oraz obrazy. W ten sposób całość będzie bardziej atrakcyjna.

Co należy mieć na uwadze pisząc case study?

Pisząc studium przypadku trzeba pamiętać o tym do kogo się je kieruje. Dzięki temu struktura będzie bardziej przemyślana i efekt lepszy. Dodatkowo język całej wypowiedzi muszy być dostosowany do charakteru i przeznaczenia tekstu. Dla lepszego zrozumienia przez odbiorców powinien być w miarę przystępny.

Ciekawą i wartą uwagi praktyką jest także wykorzystanie w swojej pracy opinii tych klientów, których zagadnienie dotyczyło.

Liczby w case study

Jak wspomniano wcześniej, aby case study było wiarygodne, interesujące i czytelne należy zawrzeć w nim informacje w formie danych liczbowych. Dzięki temu odbiorca sam będzie mógł sformułować konkretne wnioski i zdecydować czy np. korzystanie z danych usług jest dla niego opłacalne.

Dane liczbowe można przedstawić np. w tabelach, na wykresach czy atrakcyjnych ikonografiach. Ważne jest to, aby zawrzeć odpowiednią legendę, która umożliwi zrozumienie danych każdemu, kto będzie się zapoznawał z projektem.

Ważna jest nie tylko rzetelność określonych danych, ale także estetyka całej pracy.

Case study to bardzo ciekawa metoda pozwalająca ukazać potencjalnym klientom korzyści płynące ze współpracy ze swoją firmą oraz skorzystania z danych rozwiązań. Jeżeli napisze się je we właściwy sposób, można osiągnąć znaczący sukces Aby case study było jak najbardziej wiarygodne, należy poprzeć informacje w nim zawarte danymi liczbowymi. Dzięki nim sam odbiorca będzie mógł wyciągnąć odpowiednie wnioski i porównać skuteczność dostępnych rozwiązań.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecamy