Jak napisać reportaż? – 6 wskazówek

Reportaż to charakterystyczny gatunek dziennikarsko – literacki, który odnosi się do sprawozdań dotyczących danych wydarzeń. Ich autor zwykle jest bezpośrednim świadkiem lub nawet uczestnikiem zdarzenia. Warto zapoznać się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi reportażu oraz wskazówkami, które ułatwią jego napisanie. 

Jakiej tematyki dotyczy reportaż? – wskazówka 1

Przede wszystkim należy zaznaczyć, że reportaż może dotyczyć różnorodnej tematyki. Równie dobrze mogą to być kwestie społeczne, obyczajowe, jak i naukowe, kryminalne, historyczne czy sądowe. Reportaż może przedstawiać opis relacji z jakiejś znaczącej podróży, wydarzenia kulturalnego czy sportowego, a nawet wojny.

Ponadto, warto zaznaczyć, że reportaż może przekazywać treści informacyjne, sprawozdawcze lub publicystyczne. Można też połączyć fikcje z wydarzeniami autentycznymi, wtedy reportaż staje się dziełem literackim.

Zakres tematu oraz dokładna forma reportażu jest zależne od tego jaką inwencję twórczą ma autor oraz w jaki sposób chce przekazać konkretne informacje.

Główne cechy reportażu – wskazówka 2

Przede wszystkim dobry reportaż musi być wiarygodny. Autor musi w nim przekazać okoliczności oraz zdarzenia, które rzeczywiście się zdarzyły. Jest to bardzo ważne. Ta forma wypowiedzi powinna być także rzetelna i jak najbardziej obiektywna. Nie powinno się przeinaczać faktów i pomijać kluczowych informacji.

Kolejną cechą reportażu jest to, że powinien mieć charakter dokumentalny. Jego struktura opiera się na danych, które zostały zgromadzone i sprawdzone przez autora, a także na relacjach innych uczestników i świadków. Dodatkowo, warto też uwzględnić opinie ekspertów i różne dokumenty, które dotyczą danej sprawy.

Reportaż musi być także autentyczny, ważne aby znajdowały się w nim nazwy konkretnych miejsc, daty czy imiona osób, które brały udział w zdarzeniu lub były jego świadkami.

Style i formy reportażu – wskazówka 3

Jak już wspomniano reportaż może być połączeniem kilku stylów i form. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby używać języka potocznego, cytować słowa innych osób lub w inny sposób włączyć je w narracje, aby tworzyła ona spójną całość.

W treści reportażu świetnie sprawdzą się także opisy, szczegółowe lub bardziej ogólne charakterystyki poszczególnych postaci. Jeżeli temat tego wymaga, można też włączyć wspomnienia, dialogi oraz wywiady. Bardzo ważne jest jednak to, aby forma zastosowana w reportażu była dobrze dopasowana do jego tematu np. o sprawach społecznych nie powinno się pisać jeżykiem naukowym, a kwestii naukowych przedstawiać potocznie.

Warto także zaznaczyć, że mimo że reportaż powinien dotyczyć tych najbardziej aktualnych problemów, aby lepiej je przedstawić zawsze można się odwołać do przeszłości. Ponadto reportaż to taka forma, która nie wymaga dodatkowych komentarzy autora. Można przedstawić najważniejsze fakty i zdarzenia i nie trzeba w żaden sposób formułować opinii na ich temat.

Kompozycja reportażu – wskazówka 4

Reportaż to dość specyficzna forma literacka. Z uwagi na to, że może on mieć formę otwartą nie wyróżnia się żadnych, konkretnych reguł związanych z jego kompozycją. Należy jednak zadbać o to, aby jego treść koncentrowała się wokół problemu głównego, czy danego wydarzenia. Odbiorca czytając reportaż powinien być zapoznawany z kolejnymi informacjami, które dotyczą genezy danego zdarzenia lub jego źródła, a także z jego rozwojem.

Pierwszą częścią każdego reportażu powinien być wstęp. Jego celem jest wprowadzenie odbiorców w dane wydarzenia, przybliżenie ich okoliczności, a także uczestników biorących w nich udział. Dalszym etapem jest zawiązanie akcji. W tym celu należy wskazać wszelkie fakty, które sprawiły, że doszło do danej sytuacji. Można przedstawić różne punkty widzenia np. głównych bohaterów, a także innych świadków zdarzenia.

Kolejnym elementem kompozycji reportażu jest rozwiązanie. Ten fragment powinien dokładnie przybliżyć wszelkie okoliczności danej sytuacji i wskazać jak zakończyło się zdarzenie. Z kolei w zakończeniu, które jest ostatnią częścią reportażu powinny się znaleźć wszelkie uwagi pochodzące od autora. Można też np. sformułować kilka pytań do odbiorcy, dzięki którym będzie on mógł zająć jakieś stanowisko w omawianym problemie i odnieść go do siebie.

Plan pracy przy pisaniu reportażu – wskazówka 5

Aby napisać dobry i wartościowy reportaż, należy wcześniej opracować plan działania. W pierwszej kolejności należy sformułować temat. Powinien być ciekawy oraz dostosowany do możliwości autora. Jest to bardzo ważne, aby późniejsze zbieranie materiałów nie było zbyt trudne. Praca nad napisaniem reportażu wymaga sporej ilości czasu i pracy, a także pewnych szczególnych zdolności.

Kiedy temat będzie już sformułowany, można rozpocząć zbieranie wiedzy o danych wydarzeniach. Warto w tym celu porozmawiać z osobami, które były świadkami wydarzenia czy mają znaczącą wiedzę na jego temat. Wszystkie dane trzeba ułożyć chronologicznie, posługiwać się także datami i nazwami własnymi. Dzięki temu będzie można jak najwierniej odtworzyć daną sytuację. Praca musi być jak najbardziej obiektywna i rzetelna, wszystkie informacje muszą być zweryfikowane i dokładnie sprawdzone.

Po ich zebraniu, można podjąć decyzję dotyczącą tego jaką formę będzie miał reportaż. Można ukazać dany problem, jego rozwój lub bardziej zagłębić się w genezę. Możliwości jest naprawdę wiele. Jak wspomniano wcześniej reportaż może mieć charakter problemowy, informacyjny lub np. sprawozdawczy.

Na tym etapie można już rozpocząć pisanie reportażu w oparciu o zasady kompozycji, które wymieniono powyżej. Na koniec trzeba popracować nad zredagowaniem tekstu pod względem stylistycznym. Należy też sprawdzić ortografię oraz interpunkcję, aby mieć pewność, że jest on napisany właściwie przy zachowaniu wszelkich obowiązujących zasad.

Jakich błędów nie należy popełniać przy pisaniu reportażu – wskazówka 6

Pisząc reportaż należy się wystrzegać kilku najczęściej spotykanych błędów. Przede wszystkim ta forma wypowiedzi nie powinna się zbytnio zbliżać do opowiadania. Narracja oraz inne zasady gramatyczne, powinny być dalekie od takiej formy fabularnej. Błąd pojawia się także kiedy, autor nie potrafi zachować obiektywizmu opisując poszczególne zdarzenia. Co prawda może on na końcu zawrzeć swoją opinię, jednak nie powinien zbytnio narzucać swojego zdania. Autor nie może także w reportażu zawierać faktów i epizodów, które zostały przez niego wymyślone, aby np. podkręcić trochę akcje i sprawić, że całość będzie ciekawsza.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecamy