Jezus Chrystus

Synonimy do Jezus Chrystus: Dobry Pasterz, Nazarejczyk, Zmartwychwstały, Odkupiciel, Słowo Wcielone, Zbawiciel, Dzieciątko, Jezus z Nazaretu, Nauczyciel, Pan, Mistrz, Najwyższy Kapłan, Syn Człowieczy, Syn Cieśli, Alfa i Omega, Mesjasz, Syn Dawida, Król Wieków, Mistrz z Galilei, Boża Dziecina, Mistrz z Nazaretu, Syn Boży, Baranek Boży.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecamy