żywość

żywić

żywiciel

żywica

żywiec

żywiołowo

żywego ducha

żytnisko

żyrować

żytni

żyrant

żyrau