żywot

zaliczka

przeznaczenie

predestynacja

porcja

los

kismet

fatum

ananke