żywiołowość

żywość

ruch

prężność

power

energia

dynamizm

dynamiczność