żywiołowość

żywość

prężność

energia

dynamiczność