żywiołowość

żywość

zaradność

zapał

wigor

werwa

tupet

rzutkość

prężność

pomyślunek

pomysłowość

odwaga