żywiołowy

zwyczajny

szczery

spontaniczny

skromny

samorzutny

samoistny

rzeczywisty

realny

przyrodzony

przyrodniczy

prostolinijny