zaliczka

wsad

przydział

potrawa

partia

ilość

dawka