żyzny

żywnościowy

troficzny

pokarmowy

odżywczy

kaloryczny