żywiołowość

żywość

energia

dynamika

dynamizm

dynamiczność