żywiołowość

żywość

zagrywka

zagranie

trend

styl

przedsięwzięcie

prężność

prąd

posunięcie

ożywienie

obieg