zdaniem

zdaniem

Synonimy do zdaniem: według, myśleć, sądzić, twierdzić, uważać, żywić przeświadczenie, mniemać, przypuszczać, utrzymywać, wierzyć, wskazywać,…
wnioskować

wnioskować

Synonimy do wnioskować: argumentować, implikować, konkludować, konstatować, rozumować, sądzić, uzasadniać, wyciągać wnioski.
twierdzić

twierdzić

Synonimy do twierdzić: deklarować, dowodzić, konfirmować, obstawać, ogłaszać, oświadczać, potwierdzać, sądzić, stwierdzać, upierać się, utrzymywać,…
suponować

suponować

Synonimy do suponować: żywić przekonanie, radzić, sugerować, miarkować, podpowiadać, podrzucać, uważać, sądzić, zakładać, domniemywać, podsuwać,…
siać

siać

Synonimy do siać: rozprzestrzeniać, robić szum, propagować, szerzyć, upowszechniać, rozpowszechniać, gardłować, popularyzować.
sędziować

sędziować

Synonimy do sędziować: wydawać wyrok, sądzić, osądzać.
przypuszczać

przypuszczać

Synonimy do przypuszczać: dociekać, domniemywać, czuć, domyślać się, gdybać, głowić się, liczyć, miarkować, mniemać, odgadywać,…
osądzać

osądzać

Synonimy do osądzać: wydawać wyrok, sędziować, sądzić, skazywać, potępiać.
mniemać

mniemać

Synonimy do mniemać: twierdzić, żywić przekonanie, brać pod uwagę, miarkować, rozważać, wychodzić z założenia, uważać,…
miarkować

miarkować

Synonimy do miarkować: tonować, temperować, hamować się, powściągać, tłumić, uspokajać, dusić, nie okazywać, łagodzić, okiełznywać,…
konstatować

konstatować

Synonimy do konstatować: uznawać za pewne, upewniać się, wnioskować, sądzić, dochodzić do wniosku, stwierdzać, ustalać.
domniemywać

domniemywać

Synonimy do domniemywać: żywić przekonanie, miarkować, uważać za, sądzić, zakładać, suponować, przypuszczać, wierzyć, mniemać.

Polecamy