żywiołowy

spontaniczny

samorzutny

samodzielny

osobny

oddzielny

autonomiczny