żywiołowość

żywość

wytrzymałość

wigor

ucisk

ścisk

przemoc

prężność

power

potencjał

potęga

parcie