sugerować

sugerować

Synonimy do sugerować: czynić aluzje, dawać do zrozumienia, naprowadzać, kazać sądzić, poddawać, podejrzewać, podpowiadać, podrzucać,…
radzić

radzić

Synonimy do radzić: naradzać się, deliberować, obradować, debatować, rozważać, roztrząsać, omawiać.
przypuszczać

przypuszczać

Synonimy do przypuszczać: dociekać, domniemywać, czuć, domyślać się, gdybać, głowić się, liczyć, miarkować, mniemać, odgadywać,…
naprowadzać

naprowadzać

Synonimy do naprowadzać: radzić, sugerować, podpowiadać, podrzucać, przypominać, suponować, przywodzić, podsuwać, poddawać.
mniemać

mniemać

Synonimy do mniemać: twierdzić, żywić przekonanie, brać pod uwagę, miarkować, rozważać, wychodzić z założenia, uważać,…
miarkować

miarkować

Synonimy do miarkować: tonować, temperować, hamować się, powściągać, tłumić, uspokajać, dusić, nie okazywać, łagodzić, okiełznywać,…
implikować

implikować

Synonimy do implikować: oznaczać, pociągać za sobą, wywoływać, być konsekwencją, powodować, mieścić w sobie, zawierać.
domniemywać

domniemywać

Synonimy do domniemywać: żywić przekonanie, miarkować, uważać za, sądzić, zakładać, suponować, przypuszczać, wierzyć, mniemać.

Polecamy